Publicatie WRR-Verkenning 'Voor de zekerheid'

Op 7 februari 2017 presenteerde de WRR de verkenning: Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door de directeur-generaal Sociale Zekerheid en integratie (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), dhr. Bernhard ter Haar.

Vergroot afbeelding Decoratieve afbeelding van de overhandiging van WRR-verkenning Voor de zekerheid door de voorzitter van de WRR aan directuer-generaal Bernhard ter Haar
Beeld: ©WRR / Martijn Beekman

Toenemende flexibilisering

In deze WRR-Verkenning beschrijven en analyseren deskundigen de toenemende flexibilisering, hoe de organisatie van arbeid in verschillende opzichten verandert, wat de drijvende krachten daarachter zijn, welke gevolgen we zien en wat antwoorden van de overheid en andere actoren zouden kunnen zijn.

Er is een intensief maatschappelijk debat ontstaan over de toekomst van de arbeidsmarkt, daar wil dit boek een bijdrage aan leveren.

Video

Bekijk de presentatie van de publicatie in Pakhuis de Zwijger, 7 februari 2017.