Overheid overschat financiële zelfredzaamheid burgers

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Dat staat in de WRR-Verkenning Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden die op 30 juni is gepresenteerd. Hierin formuleert de WRR aanbevelingen voor beleid dat beter aansluit op het werkelijke keuzegedrag van burgers.

Vergroot afbeelding Verschillende enveloppen steken uit de brievenbus
Beeld: ©Hollandse Hoogte

De overheid heeft te hoge verwachtingen van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld, bovendien wordt er te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Het onbedoelde gevolg is dat schuldenaren soms gedwongen zijn nog meer schulden te maken.

Het aantal huishoudens in Nederland dat zijn schulden redelijkerwijs niet meer kan afbetalen is de laatste jaren gestegen tot ruim boven de half miljoen. De Verkenning richt zich op de rol van individuele mentale kenmerken en vermogens in deze problematiek.

Briefing Tweede Kamer

Voorafgaand aan de publicatie gaven de WRR, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer een gezamenlijke (besloten) briefing aan de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over hulpverlening bij problematische schulden.

Maatschappelijke scheidslijnen

De Verkenning is geschreven door dr. Will Tiemeijer, onderzoeker bij de WRR, en maakt onderdeel uit van het project 'Maatschappelijke Scheidslijnen', waaraan ook prof. dr. Mark Bovens, drs. Anne-Greet Keizer en Vivian van Wingerden deelnemen. Als achtergrondstudie is tevens verschenen Working Paper 23 Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid? van dr. Nadja Jungmann en dr. Tamara Madern.