Hoe houdbaar zijn de verworvenheden van de rechtsstaat?

Hoe zal het de democratische rechtsstaat vergaan in de derde eeuw van Nederland? 1 oktober debatteren wetenschappers, publicisten en studenten hierover tijdens het symposium 'Contouren van de derde eeuw' in de Eerste Kamer.

Democratische rechtstaat

De WRR organiseerde dit symposium samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege de afsluiting van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Het accent ligt op de vooruitblik en de toekomst: De verworvenheden van de democratische rechtsstaat, zoals persoonlijke rechten en vrijheden; bestuurlijke stabiliteit en eenheid in verscheidenheid. Wat zijn de contouren van Nederland voor de komende eeuw? Hoe zal het de democratische rechtsstaat vergaan? Wat zijn de bepalende ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek, stedelijke dynamiek, innovatie en technologie?

Sprekers

Sprekers zijn onder meer Kustaw Bessems (de Volkskrant), Christien Brinkgreve (Universiteit Utrecht), Pim van der Feltz (Google), Jonathan Holslag (Vrije Universiteit Brussel), Hella Hueck (RTL), Andreas Kinneging (Universiteit Leiden) en Patrick van Schie (TeldersStichting).

Zij worden aan de tand gevoeld door de nieuwe generatie studenten uit Utrecht, Delft en Amsterdam.

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opent het symposium. In de middag wordt het eerste exemplaar van de bundel Koninkrijk der Nederlanden. Contouren van de derde eeuw door de voorzitter van de WRR uitgereikt aan Ank Bijleveld-Schouten voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk.