WRR, GR en ROB organiseren werkconferentie crisisparaatheid

De Covid-19-pandemie stelt ook (wetenschappelijke) adviesraden voor grote uitdagingen. Hoe zien zij hun rol in het leveren van kennis ten behoeve van overheid en samenleving? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur organiseerden daarom op donderdag 18 februari de werkconferentie ‘Crisisparaatheid: van reactief naar anticiperend advies voor beleid’.

In de afgelopen twee decennia hebben we te maken gekregen met drie coronavirussen: SARS, MERS en nu Covid-19. Het is niet ondenkbaar dat we binnen vijf of tien jaar opnieuw met een mondiale crisis door een virus of andere ziekteverwekker worden geconfronteerd. Tijdens de werkconferentie werd verkend hoe (wetenschappelijke) adviesraden zich kunnen voorbereiden op zo’n pandemie. Dit deden we door drie scenario’s rondom crisisparaatheid te bespreken:

  1. Acuut: de crisis dient zich aan, ontwrichtende beslissingen moeten worden genomen op grond van weinig kennis en inzichten.
  2. Chronisch: de pandemie is moeilijk onder controle te krijgen en daardoor blijven maatregelen lange tijd nodig en moeten ze regelmatig worden bijgesteld. De chronische situatie heeft zijn weerslag op de samenleving, hetgeen zich bijvoorbeeld uit in verminderd vertrouwen in politiek en wetenschap en minder acceptatie van overheidsmaatregelen.
  3. Voorspeld: binnen vijf of tien jaar zal er mondiaal een nieuwe pandemie optreden. Hierop dienen adviesraden zich voor te bereiden om de overheid en de samenleving tijdig en effectief te kunnen adviseren.

Deze werkconferentie was besloten. De opbrengsten van de bijeenkomst worden gebundeld in een later te verschijnen essay.