ESAF-bijeenkomst over advisering in de coronacrisis

Woensdag 24 juni organiseerde het European Science Advisors Forum (ESAF) een virtuele bijeenkomst naar aanleiding van de coronacrisis. De bijeenkomst stond in het teken van de lessen die uit de coronacrisis getrokken kunnen worden voor wetenschappelijke advisering.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ESAF

Naast de verschillende leden en partners van ESAF, was ook viroloog Peter Piot aanwezig. Hij deelde een aantal reflecties vanuit zijn rol als speciaal adviseur aan de voorzitter van de Europese Commissie. Hoogleraar Pearl Dykstra presenteerde een statement van de ‘Group of Chief Scientific Advisors’, geschreven in samenwerking met Peter Piot en ‘the European Group of Ethics in science and new technology’. Het statement bevat verschillende lessen voor wetenschappelijke adviseurs, zoals het belang van multidisciplinair advies  en transparantie over de onzekerheid die een pandemie als COVID-19 met zich meebrengt.

Belang van reflectie en samenwerking

Alle aanwezigen onderstreepten het belang van kennisdeling en samenwerking, alsook de verschillende uitdagingen die gepaard gaan met wetenschappelijke advisering in tijden van crisis. Het is belangrijk om lessen te trekken nu de gebeurtenissen nog vers in het geheugen liggen, en nog niet zijn beïnvloed door ex-post rationalisaties. Om de kennisdeling te bestendigen is het Forum voornemens dit najaar wederom digitaal samen te komen, om over dit onderwerp te spreken.

Over ESAF

Het European Science Advisors Forum is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviseurs die in hun land bijdragen aan evidence informed beleid. Binnen ESAF wisselen de leden kennis uit over inhoud, ervaringen met en organisatie van wetenschappelijke advisering in Europese landen. Uitwisselingen als deze versterken het internationaal netwerk en dragen tegelijkertijd bij aan het verder verfijnen van de taak en werkwijze in eigen land.

De afgelopen jaren behartigden de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid binnen ESAF de positie van Nederland als coördinerend land. Per 1 juli 2020 neemt Estland deze rol over.