Publicaties

Publicaties

De WRR maakt al zijn adviezen openbaar. Daarnaast publiceert de WRR regelmatig over de verschillende thema’s waarover hij de regering adviseert. Gebruik de zoekmachine hieronder om te filteren op trefwoord, periode, onderwerp of type publicatie.

De WRR onderscheidt vier typen publicaties.

  1. WRR-rapporten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten, met adviezen aan de regering;
  2. Policy briefs zijn kortere publicaties, waarin de WRR reflecteert op een actueel thema en handreikingen doet voor beleid;
  3. In Verkenningen signaleert en agendeert de WRR maatschappelijke vraagstukken;
  4. Working papers zijn achtergrondstudies die in het kader van een adviestraject zijn verricht

In aanvulling op deze vier publicatietypen publiceert de WRR ook over actuele thema’s.

Oudere afgesloten series zijn te vinden in het Archief van deze website.

50 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste working papers

Een andere kijk op politieke tegenstellingen over klimaatverandering

Een andere kijk op politieke tegenstellingen over klimaatverandering

Working Paper | 10-06-2015

Natuur en beleid betwist. Een analyse van de aard en het verloop van online discussies over implementatie van natuurbeleid in Nederland

Natuur en beleid betwist. Een analyse van de aard en het verloop van online discussies over implementatie van natuurbeleid in ...

Working Paper | 10-06-2015

Grenzen voorbij. Handelingsperspectieven in het Antropoceen

Grenzen voorbij. Handelingsperspectieven in het Antropoceen

Working Paper | 10-06-2015 | Albert Faber

Zonder arena geen spel. Bestuurlijke arrangementen als speelveld voor het omgaan met frame­verschillen: illustraties uit het klimaatadaptatiebeleid

Zonder arena geen spel. Bestuurlijke arrangementen als speelveld voor het omgaan met frame­verschillen: illustraties uit het ...

Working Paper | 10-06-2015

Wie dan leeft, wie dan zorgt? Klimaatverandering en het gebrek aan langetermijngerichtheid van politiek en bestuur

Welke barrières zijn er om een relatief onzichtbaar en langzaam probleem als klimaatverandering effectief aan te pakken? ...

Working Paper | 10-06-2015 | Peter de Goede

Verinnerlijking van milieuverantwoordelijkheid in de Nederlandse chemische industrie: over de complexiteit van meervoudige processen

Verinnerlijking van milieuverantwoordelijkheid in de Nederlandse chemische industrie: over de complexiteit van meervoudige ...

Working Paper | 10-06-2015

Groen denken, groen doen en het ‘groene gat’. Een schets van perspectieven en bevindingen

Groen denken, groen doen en het ‘groene gat’

Working Paper | 10-06-2015

Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu

Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu

Working Paper | 10-06-2015

Swing States. De positie van India en Brazilië in het debat over cyber governance

De nog onbesliste positie van Brazilië en India in het internationale debat over het cyberdomein wordt in dit paper nader ...

Working Paper | 01-02-2015

Voortgaande immigratie en nieuwe maatschappelijke scheidslijnen. Een verkenning van mogelijke ontwikkelingen

In het maatschappelijk debat wordt vaak gesproken van een tegenstelling tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’. Maar is het nog in ...

Working Paper | 22-12-2014