De WRR publiceert zijn publicaties in vier series:

760 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals verkenning of werkdocument

De komende vijfentwintig jaar. Een toekomstverkenning voor Nederland

Een samenhangend toekomstbeeld voor de lange termijn. Dat is het doel dat de WRR nastreeft met het rapport De komende ...

Rapport | 14-11-1977 | WRR

Maken wij er werk van? Verkenningen omtrent de verhouding tussen actieven en niet-actieven

Een wijziging van het financieringsstelsel van de sociale verzekeringen biedt mogelijk perspectieven om de werkgelegenheid te ...

Rapport | 30-08-1977 | WRR

Externe adviesorganen van de centrale overheid. Beschrijving, ontwikkelingen, aanbevelingen

Externe adviesorganen van de centrale overheid. Beschrijving, ontwikkelingen, aanbevelingen

Rapport | 07-02-1977 | WRR

Adviseren aan de overheid. Met bijdragen van economische, juridische en politicologische bestuurskundigen

WRR: Adviseren aan de overheid. Met bijdragen van economische, juridische en politicologische bestuurskundigen

Publicatie | 07-02-1977

De verdeling en de waardering van arbeid. Een studie over ongelijkheid in het arbeidsbestel

Voorstudie 4 - Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg IVA

Publicatie | 19-11-1976

Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid

Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid

Rapport | 30-08-1976 | WRR

Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel

De beperkingen, mogelijkheden en prestaties van het bestaande systeem moeten nadrukkelijk bij de vernieuwing van het onderwijs ...

Rapport | 25-06-1976 | WRR

Commentaar op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid

Aan de voorgestelde inrichting van het sectorradenstelsel kleven nog veel bezwaren en onzekerheden. Het over de gehele linie ...

Rapport | 18-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis

De minister voor Wetenschapsbeleid moet toezien op een meer systematische registratie van ontwikkelingen op het gebied van ...

Rapport | 17-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie

Van een systematische beleidsvoorbereiding op het gebied van de internationale migratie is in Nederland nauwelijks sprake. Door ...

Rapport | 24-05-1976 | WRR