Aandeel financiële sector in de economie

In het Working Paper Aandeel financiele sector in de economie wordt onderzocht hoe het aandeel van de financiele sector in het bbp wordt bepaald. De auteur kom tot de conclusie dat dit niet het resultaat is van 'metingen' maar van berekeningen op basis van veronderstellingen en pragmatisch methodische keuzes. In dit paper worden de achterliggende veronderstellingen en methodes toegelicht en pleit de auteur voor een bijsluiter om gebruikers van statistieken en emperische studies inzicht te geven in de lopende discussies rond de tekortkomingen in het kwantificeren van het belang van de financiele sector voor de economie.
 

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteurs.