Infrastructuren als wegbereiders van duurzaamheid

Working Paper nr. 12 - Margot Weijnen, Aad Correljé en Laurens de Vries

In dit working paper buigen Weijnen, Correljé en De Vries zich over de vraag of infrastructuren handelingsperspectief bieden voor milieu- en duurzaamheidsbeleid. Vanwege hun kapitaalintensiteit en daarmee samenhangende lange levensduur worden infrastructuren vaak gezien als onderdeel van het duurzaamheidsprobleem, in die zin dat zij onduurzame systemen en routines bestendigen.De auteurs betogen dat infrastructuren ook gezien kunnen worden als (deel van de) oplossing. Hoewel de huidige gefragmenteerde institutionele context de oplossingsruimte beperkt, is er nog een groot onbenut potentieel om de inrichting van fysieke infrastructuren en infrastructuurgebonden markten te sturen ten dienste van duurzaamheidsdoelstellingen

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.