Wie dan leeft, wie dan zorgt? Klimaatverandering en het gebrek aan langetermijngerichtheid van politiek en bestuur

Welke barrières zijn er om een relatief onzichtbaar en langzaam probleem als klimaatverandering effectief aan te pakken? Klimaatverandering vraagt op de korte termijn om beslissingen en interventies, die pas op de lange termijn hun vruchten zullen afwerpen. Naast beperkingen van de menselijke cognitie en sociale barrières gaat de aandacht in deze working paper vooral uit naar vormen van 'tijdsinconsistentie' in de wereld van politiek en bestuur. Bij strategieën die de langetermijngerichtheid kunnen versterken wordt onderscheid gemaakt tussen strategieën die de lange termijn inbedden in de (financiële) informatievoorziening (intelligence en finance) en strategieën die het langetermijnperspectief versterken door te sleutelen aan de institutionele verhoudingen tussen politiek, bestuur, ambtelijk apparaat en andere belangen en publieken (governance). Een speciale vorm van bescherming van langetermijnbelangen biedt het (grond)recht.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.