Groen denken, groen doen en het ‘groene gat’. Een schets van perspectieven en bevindingen

Working Paper nr. 4 - Andries van den Broek

Hoe hebben 'groen denken' en 'groen handelen' van burgers in Nederland zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Deze working paper schetst ontwikkelingen in de publieke opinie ten aanzien van duurzaamheidsthema's. In hoeverre is er probleembesef en steun voor milieumaatregelen? Hoe scoren milieuonderwerpen in ranglijsten van 'grootste' maatschappelijke vraagstukken? Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen in milieuvriendelijk gedrag van Nederlanders. Tenslotte wordt ook stilgestaan bij de samenhang tussen opinie en gedrag: in hoeverre is de houding van mensen van belang voor hun milieuvriendelijk handelen? Hoe spelen maatschappelijke context en sociale praktijken een rol bij milieuvriendelijk gedrag? Wat is hiervan de betekenis voor het beleid?

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij deauteurs