Grenzen voorbij. Handelingsperspectieven in het Antropoceen

Working Paper nr. 8 - Hanneke Muilwijk en Albert Faber

Welke rol speelt de term 'Antropoceen' in het publieke debat over milieu en duurzaamheid? Aangekomen in de 21ste eeuw kunnen we constateren dat de invloed van de mens overal op aarde merkbaar is. Soms wordt dan ook gesuggereerd dat er feitelijk sprake is van een nieuw geologisch tijdperk: het Antropoceen. Dit is geen neutrale term: voor de een heeft het de connotatie van 'het einde van de natuur', voor de ander is het juist een uitdaging voor de toekomst. De auteurs ontrafelen langs vier ijkpunten de waardenoriƫntaties die ten grondslag liggen aan deze verschillende visies: de visie op de scheidslijn tussen natuur en cultuur, de visie op de morele status van natuur, de visie op technologie, en de visie op de kwetsbaarheid van natuur. De auteurs nuanceren daarmee het beeld over het Antropoceen als 'ramp' of als 'kans'. Ze concluderen dat er een middenweg denkbaar is, waarin de samenhang van natuur en cultuur wordt benadrukt en waarin de mens een verantwoordelijke positie inneemt over het gehele domein mens-natuur.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.