Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu

Working Paper nr. 3 - Nico Hoogervorst en Frank Dietz

Hoe ziet de balans van een kwart eeuw milieubeleid eruit? Hoewel de direct waarneembare milieuproblemen uit het Nederlandse straatbeeld zijn verdwenen, zijn veel onzichtbare milieuproblemen nog lang niet opgelost. Het lukt al jaren niet om een groot aantal milieudoelen tijdig te halen. Sinds het begin van deze eeuw neemt bovendien het tempo van milieuverbetering af en wordt het beleid steeds minder ambitieus. Deze working paper beschrijft hoe dat proces is verlopen en betoogt dat het huidige milieubeleid, ontwikkeld vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw en daarna voortdurend gemoderniseerd, niet goed meer past bij de manier waaropwereldeconomie, netwerksamenleving en politieke besluitvorming vandaag de dag functioneren. Dat vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het milieubeleid. Uit de gepresenteerde analyse volgen enkele ingrediƫnten die daarbij gebruikt kunnen worden.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.