Werk en inkomsten na massaontslag - 20

D.Scheele, R. van Gaalen, J. van Rooijen

De meerderheid van door massaontslag getroffen werknemers vindt snel weer werk. Tussen de ontslagen werknemers bestaan echter grote verschillen. Jongere werknemers vinden doorgaans snel een nieuwe baan. Voor moeders met jonge kinderen, ouderen en werknemers van niet-westerse herkomst is het daarentegen moeilijker om nieuw werk te vinden. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van CBS en WRR: Werk en inkomsten na massaontslag (WRR-Verkenningen nr. 20, 2009).

Vergroot afbeelding Cover V20 Werk en inkomsten na massaontslag 250x375
Beeld: © WRR

Werk en inkomsten na massaontslag

In de periode 2001-2002 zijn bijna 28.000 werknemers uit bedrijven met meer dan honderd werknemers bij een massaontslag hun baan kwijtgeraakt. Het CBS heeft de arbeidsparticipatie en inkomsten van deze werknemers gevolgd tot 2006. Ruim 66 procent van hen had na een half jaar weer werk. Na drie jaar was dit bijna 68 procent. Van de 21.5000 ontslagen werknemers geboren na 1950 ging bijna de helft er in die drie jaar niet in inkomsten op achteruit.

Werkzekerheid en beleid

Werkzekerheid – het vermogen om op eigen kracht en op redelijke termijn weer werk te vinden – is niet voor iedereen weggelegd. Het lijkt zinvol om met ontslag bedreigde werknemers snel na het aankondigen van gedwongen ontslagen bij te staan bij het zoeken naar werk. In sociale plannen zouden tot slot afspraken over financiële regelingen beter moeten worden afgestemd op de afspraken die worden gemaakt om werknemers van werk naar werk te geleiden.