From War to the Rule of Law - 16

Joris Voorhoeve

Meer hulp van Nederland en de EU bij de opbouw van de rechtsorde en het hervormen van politie en justitie vergroot de kans op blijvende vrede in door oorlog verscheurde landen. Vredesopbouw is een belangrijke investering in economische vooruitgang en een voorwaarde voor het versterken van de internationale rechtsorde, en verdient een centrale plaats in ontwikkelingssamenwerking. Dat stelt prof. Joris Voorhoeve in From War to the Rule of Law (WRR-Verkenningen nr. 16, 2007).

Vergroot afbeelding Cover V16 From war to the rule of law 250x375
Beeld: © WRR

Te weinig, te kort en te versnipperd

De nadruk bij vredesoperaties ligt nog steeds op militaire en economische maatregelen in plaats van snelle opbouw van politie en justitie. Inspanningen om landen na een oorlog te helpen bij het herstel van de vrede zijn te typeren als te weinig, te laat, te kort, te versnipperd voor het land in kwestie. Twee derde van alle landen die een (burger)oorlog hebben doorgemaakt, raken binnen tien jaar opnieuw in oorlog. Economische vooruitgang wordt bovendien keer op keer tenietgedaan door politiek geweld.

Leidende rol EU mogelijk

De EU kan een leidende rol in de opbouwhulp voor politie en justitie op zich nemen, mits het haar besluitvorming op orde krijgt. De EU vormt samen met haar lidstaten in principe de grootste geldschieter voor ontwikkelingssamenwerking, vredesopbouw en herstel van de rechtsorde. De Unie maakt die roeping niet waar. Om ook de meest doeltreffende actor te worden is betere besluitvorming en een efficiëntere manier van werken nodig.