Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid - 15

P.A.H. van Lieshout, M.S.S. van der Meij, J.C.I. de Pree

In een aantal maatschappelijke sectoren wordt onvoldoende rekening gehouden met de jeugd. Het algemene beleid van die sectoren raakt kinderen wel maar is niet expliciet op hen gericht. Steeds meer verschillende omgevingen bepalen de opvoeding van kinderen, zonder dat ze op elkaar zijn afgestemd. Voor een nieuw jeugdbeleid is kennisverdieping noodzakelijk. Dat is een van de bevindingen in de bundel Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid (WRR-Verkenningen nr. 15, 2007).

Vergroot afbeelding Cover V15 Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid 250x375
Beeld: © WRR

Lastig de weg te vinden

Het belang van de jeugd is al lang onomstreden. De gedachte dat ook jeugdbeleid nodig is, is van recentere datum. Maatschappelijke veranderingen doen oude zekerheden en grenzen vervagen. Meerdere sferen van socialisatie zijn belangrijk geworden, maar deze zijn niet op elkaar afgestemd. Kinderen krijgen steeds meer aangeboden, en het wordt steeds lastiger daarin hun weg te vinden, zeker in een samenleving die steeds diverser wordt. Hoe kunnen verschillende instanties een pedagogisch perspectief ontwikkelen én delen?

Zoektocht naar verbeteringen jeugdbeleid

De essays in de WRR-verkenning reiken ingrediënten aan die kunnen bijdragen aan een toekomstig jeugdbeleid. Dat is een beleid dat breed is, de verbinding tussen de verschillende sferen van socialisatie weer opzoekt en waar noodzakelijk herstelt en de inhoudelijke vraag naar de doelen van opvoeding weer stelt. Met bijdragen van: Jo Hermanns, Jacob van Kokswijk, Gerrit Kronjee en Mieke van Stigt, Paul Leseman, Wim Meijnen, Adri van Montfoort, Kees Bakker en Saskia van Oenen, Wilma Vollebergh, en Micha de Winter.