Geloven in het publiek domein: verkenningen van een dubbele transformatie - 13

W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee, R.J.J. Plum

Er is een hernieuwde belangstelling voor het fenomeen religie, zowel in wetenschappelijke als in maatschappelijke debatten. Daarbij gaat het niet zozeer om een heropleving van ‘klassieke godsdienst’, maar veeleer om een ingrijpende transformatie naar nieuwe vormen. Die veranderingen zijn ook relevant voor beleidsmakers en bestuurders in het publieke domein, zo blijkt uit de bundel Geloven in het publiek domein: verkenningen van een dubbele transformatie (WRR-Verkenningen nr. 13, 2006).

Vergroot afbeelding Cover V13 Geloven in het publiek domeid 250x375
Beeld: © WRR

Verbinding religie en publiek domein

De laatste jaren zijn religie en geloof weer onderwerp van gesprek en studie. Dat valt niet alleen te verklaren door de opkomst van de islam in onze samenleving. Ook de al dan niet vermeende terugkeer van het traditionele geloof en opkomende nieuwe vormen van religieuze beleving maken dat religie zich weer meer manifesteert in het publieke domein. Vraagstukken die voortvloeien uit die verbinding tussen religie en publiek domein, lijken niet langer te kunnen worden beantwoord met een enkele verwijzing naar de scheiding van kerk en staat.

Op zoek naar nieuwe oriëntatiekaders

In deze verkenning presenteert de WRR een serie essays over de transformatie van zowel religie als het publieke domein. Hiermee beoogt hij een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de vraag of deze ontwikkelingen aanleiding zijn voor nieuwe oriëntatiekaders. Met bijdragen van: Van de Donk en Plum, Joas, Kronjee, Berts, De Jong en Yar, De Hart en Dekker, Kronjee en Lampert, Wolfe, Van Bijsterveld, Koolen, Jansen, Vroom, Borgman, Kennedy en Valenta, Vermeulen, Kunneman, Schilderman, Van den Brink, Wils, De Vries, Jonkers.