Sharia en nationaal recht: rechtssystemen in moslimlanden tussen traditie, politiek en rechtsstaat - 11

J.M. Otto

Eén vastomlijnde en onveranderlijke sharia bestaat niet. In de meeste moslimlanden is er sprake van een beperkte en gematigde interpretatie en toepassing van de sharia in het nationale recht. De positie van de sharia verschilt overigens aanzienlijk per land, mede afhankelijk van de geschiedenis. Dat blijkt uit de WRR-Verkenning Sharia en nationaal recht: rechtssystemen in moslimlanden tussen traditie, politiek en rechtsstaat (WRR-Verkenningen nr. 11, 2006)

Vergroot afbeelding Cover V11 Sharia en nationaal recht 250x375
Beeld: © WRR

Sharia in twaalf moslimlanden vergeleken

In dit onderzoek is onder meer de betekenis van de sharia in twaalf moslimlanden vergeleken: Afghanistan, Egypte, Indonesië, Iran, Maleisië, Mali, Marokko, Nigeria, Pakistan, Saoedi-Arabië, Soedan en Turkije. De landenstudies bevatten een schat aan kennis over sharia en recht in de individuele landen, en bieden tevens vele inzichten in de overeenkomsten, verschillen en samenhang daartussen.

Een gericht, afgewogen beleid dat aanknoopt bij constructieve ontwikkelingen

In een aantal beleidssuggesties bepleit de auteur om met gericht, afgewogen beleid actief aan te knopen bij de matigende en constructieve ontwikkelingen in de verschillende moslimlanden. Dit om de spanningen te verminderen die zich de laatste jaren hebben opgehoopt tussen het Westen en de islamitische wereld. Zo verdient het aanbeveling een constructief gebruik van de sharia te ondersteunen, terwijl dient te worden geageerd tegen een destructief gebruik, dat direct of indirect leidt tot grove mensenrechtenschendingen.

Deze verkenning heeft een belangrijke input geleverd voor het WRR-rapport Dynamiek in het islamitisch activisme (rapport nr. 73, 2006).