De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat - 4

E.R. Engelen, M. Sie Dhian Ho (red.)

Nederland is toe aan een democratische zelfreflectie. Ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen als de verplaatsing van de politiek, mediatisering, Europese integratie, mondialisering, vervreemde burgers en toenemende maatschappelijke complexiteit nopen hiertoe. Met het uitbrengen van de bundel De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat (WRR-Verkenningen nr.4, 2004) wil de WRR een bijdrage leveren aan de verdere overdenking van deze voor onze samenleving zo essentiële problematiek.

Vergroot afbeelding Cover V4 De staat van democratie 250x375
Beeld: © WRR

Staat blijft onmisbaar

Het leidt geen twijfel dat de staat vooralsnog de beste vormgeving van democratie is. Daarom is het essentieel om de democratische instituties van de staat te verbeteren en aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. Tegelijkertijd lijkt het een illusie te veronderstellen dat hiermee kan worden volstaan. De verplaatsing van de politiek is niet alleen een feit, maar moet in veel gevallen ook als een gewenste en/of onvermijdelijke ontwikkeling worden gezien.

Uitdagingen aan de democratie

In deze WRR-verkenning analyseert een groot aantal deskundigen de vele uitdagingen aan de democratie en de mogelijke oplossingen hiervoor. Met bijdragen van E.R. Engelen, M. Sie Dhian Ho, P. Winsemius, M. Jager-Vreudenhil en N. Boonstra, I. Verhoeven, C.A. Hazeu, B.J.M. Arts, H.O. Dijstelbloem en P.L. Meurs, H.O. Dijstelbloem, C.J.M. Schuyt en G.H. de Vries, C.F. Sabel, B. Pattyn, D.W.J. Broeders en W.B.H.J. van de Donk, A. Krouwel, T. Akkerman, B. Tromp.