Nederland en de Europese grondwet - 1

Jacques Pelkmans, Monika Sie Dhian Ho, Bas Limonard (red.)

De Europese Conventie is een mijlpaal in de ontwikkeling van de Europese Unie. De gedachte van een Europese grondwet lijkt ver van ons af te staan, maar is van belang voor iedereen die de toekomst van Europa en de plaats van Nederland in Europa wil begrijpen. Met de bundel Nederland en de Europese grondwet (WRR-Verkenningen nr. 1, 2003) wil de WRR het debat over de ontwerpgrondwet die de Conventie heeft opgesteld, ondersteunen en verdiepen.

Vergroot afbeelding Cover V1 Nederland en de Europese grondwet 250x375
Beeld: © WRR

Een Europese grondwet

De bundel bevat bijdragen van Jaap de Zwaan en Flora Goudappel, Jan Rood, Sophie van Bijsterveld en Ernst Hirsch Ballin, Eric Philippart, Ben Crum, Jacques Pelkmans, Monika Sie Dhian Ho, Bas Limonard en Antoñita Vazquez Muñoz. In hun analytische bijdragen gaan de auteurs nader in op het idee van een Europese grondwet en de hoofdelementen ervan, zoals waarden, bevoegdheden en instellingen. Ook bespreken zij een aantal beleidsonderdelen waarin de Conventie veranderingen wil doorvoeren, zoals buitenlands- en veiligheidsbeleid, justitie en binnenlandse zaken.

Onderwerpen

Dit boek beoogt met een aantal analytische bijdragen het debat in Nederland over de ontwerpgrondwet die de Conventie heeft opgesteld, te ondersteunen en te verdiepen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer de vereisten van een Constitutie, de institutionele uitdaging van de Unie en het thema van de grondrechten in het nieuwe verdrag.