Aan het buitenland gehecht. Over verankering en strategie van Nederlands buitenlandbeleid

Het Nederlandse buitenlandbeleid is aan een heroriëntatie toe, want internationale betrekkingen zijn radicaal van karakter veranderd. Het gaat erom strategisch-inhoudelijk scherp te kiezen, excellentie binnen de Europese arena na te streven en faciliterend medespeler te worden in de wereld van de niet-statelijke actoren. Daarvoor pleit de WRR in het rapport Aan het buitenland gehecht. Over verankering en strategie van Nederlands buitenlandbeleid (rapport nr. 85, 2010).

Click here for the English version of WRR report no. 85: Attached to the World.

Vergroot afbeelding Cover R85 Aan het buitenland gehecht 25x375
Beeld: © WRR

Strategische aanpak buitenlandpolitiek

Het WRR-rapport bepleit een strategischer aanpak van de buitenlandpolitiek en schetst daarvoor een afwegingskader. Hiermee kunnen duidelijke keuzes worden gemaakt. De keuzes moeten ertoe bijdragen dat het profiel, de zichtbaarheid en de invloed van Nederland worden vergroot. Met de nieuwe aanpak zal de algemene buitenlandstrategie een zaak worden van de gehele ministerraad, en daarmee de verantwoordelijkheid zijn van de minister van Algemene en Europese Zaken.

EU dominante arena voor buitenlandbeleid

De Europese Unie is en blijft voor Nederland de meest dominante arena voor internationale samenwerking. Wie zijn doelen in het buitenlandbeleid wil bereiken, moet juist hier invloed uitoefenen, juist hier excelleren om zijn nationale belangen te realiseren.