De verzorgingsstaat herwogen

Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, heeft de verzorgingsstaat nieuw elan nodig. Daarom is het zaak de beleidsinspanningen te concentreren op de functies verheffen en verbinden en niet langer op verzekeren en verzorgen. Dat schrijft de WRR in zijn rapport De verzorgingsstaat herwogen. Verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden (rapport nr. 76, 2006).

Vergroot afbeelding Cover R76 Verzorgingsstaat herwogen 250x375
Beeld: © WRR

Uitdagingen verzorgingsstaat

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw staat de verzorgingsstaat voor nieuwe uitdagingen: internationalisering van de economie, europeanisering van het bestuur, vergrijzing en ontgroening van de bevolking en een grotere sociaal-culturele differentiatie van burgers. Met dit rapport schetst de WRR hoe de verzorgingsstaat op een productieve wijze met die uitdagingen kan omgaan.

Van verzorgen en verzekeren naar verheffen en verbinden

De afgelopen decennia lag het accent van de verzorgingsstaat vooral op de functies verzorgen (voldoende verzorgingscapaciteit) en verzekeren (werk en opleiding als sociale zekerheid). De komende tijd moet de aandacht vooral uitgaan naar de twee andere functies: verheffen en verbinden. Verheffen impliceert beter onderwijs en betere kinderopvang. De lastigste opgave voor de toekomstige verzorgingsstaat is verbinden: sociale verbanden dienen open en toegankelijk te zijn.