Klimaatstrategie - tussen ambitie en realisme

Ambitieus klimaatbeleid vereist een wereldomvattende strategie voor de lange termijn. Het huidige beleid is te veel gericht op het beperken van de CO2-uitstoot binnen de eigen grenzen. Daardoor is het niet effectief. Tot deze conclusie komt de WRR in het rapport Klimaatstrategie – tussen ambitie en realisme (rapport nr. 74, 2006).

Click here for the English summary of WRR report no. 74: Climate Strategy – Between Ambition and Realism.

Vergroot afbeelding Cover R74 Klimaatstrategie 250x375
Beeld: © WRR

Drie oplossingsrichtingen

Hoewel de onzekerheden rondom het klimaatsysteem groot zijn, is het roekeloos om geen actie te ondernemen. In dit rapport zet de raad daarom een klimaatstrategie uiteen die ratio en richting kan geven aan het Nederlandse beleid binnen de EU en aan dat van de EU in wereldverband. Die strategie is gestoeld op drie oplossingsrichtingen: aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, reductie van emissies van broeikasgassen en een effectieve wereldwijde coördinatie.

Effectieve wereldwijde coördinatie voor draagvlak

Naast de Kyoto-benadering is een ‘veelkleurige flexibiliteit’ nodig van uiteenlopende initiatieven. Het VN-klimaatverdrag van 1992 verschaft een geschikte basis voor multilaterale coördinatie. Maar alleen een institutioneel kader geeft sterkere prikkels tot samenwerking en creëert probleemeigenaarschap. Daarvoor zou een World Climate Organisation moeten worden opgericht: een vaste organisatie met daaromheen vaste diplomatieke missies.