De Europese Unie, Turkije en de islam

De islam vormt geen obstakel voor een eventuele toetreding van Turkije tot de EU. Dat staat in het WRR-rapport De Europese Unie, Turkije en de islam (rapport nr. 69, 2004). Ook zijn er geen aanwijzingen dat het doorvoeren van de door de EU gewenste hervormingen de Turkse democratische rechtsstaat in de toekomst in gevaar zal brengen.

Click here for the English version of WRR report no. 69: The European Union, Turkey and Islam.

Kenmerken Turkse islam

‘De islam’ en ‘de moslim’ bestaan niet, aldus de WRR. De islam in Turkije kent heel veel verschillende stromingen, net als het christendom. Deze zijn sterk bepaald door de Turkse geschiedenis en context. Hetzelfde geldt voor de politieke manifestaties van de islam in Turkije. De Turkse bevolking heeft niet veel op met fundamentalisme en religieuze intolerantie. Die wil net als de EU meer welvaart, meer democratie en een grotere vrijheid van godsdienst.

Democratische rechtsstaat ook in Turkije stevig geworteld

De islam heeft geen zeggenschap over het huidige Turkse staatsbestel. Het recht en het rechtsstelsel zijn gebaseerd op dezelfde seculiere principes als in de Europese lidstaten. Wel gaat de controle van de staat op de religie in Turkije verder. Voor de EU is dit terecht reden om bij Turkije aan te dringen op een ‘meer ontspannen omgang’ met de religie en de controle erop te verminderen.