Nederland handelsland: het perspectief van de transactiekosten

De gevolgen van mondialisering en informatisering voor de internationale handel behoeven meer aandacht in het overheidsbeleid. Alleen dan kan Nederland zijn sterke positie als handelsland in de toekomst veilig stellen. In het rapport Nederland handelsland, het perspectief van de transactiekosten (rapport nr. 66, 2003) pleit de WRR ervoor om, in aanvulling op het bestaande handelsbeleid, informele handelsbelemmeringen weg te nemen.

Vergroot afbeelding Cover R66 Nederland handelsland 250x375
Beeld: © WRR

Informatieverstrekking verbeteren

Dit laatste kan bijvoorbeeld door de voorlichting en informatieverstrekking aan zowel Nederlandse als buitenlandse handelspartijen te verbeteren. Daarnaast gaat het erom de toegankelijkheid van het Nederlandse rechtssysteem voor buitenlandse partijen te vergroten en te investeren in de overdracht van handelskennis en handelsvaardigheden.

Transactiekosten centraal

In het rapport beziet de raad de internationale handel vanuit het perspectief van de transactiekostentheorie. In deze benadering ligt de nadruk niet op het produceren van concurrerende goederen en diensten, maar op de kosten van het handeldrijven zelf. Een aspect van de handel dat vaak onderbelicht blijft.