Rechtshandhaving

Belastingwetten, socialezekerheidswetten en subsidieregelingen moeten in hun toepassing minder afhankelijk worden van de voorstelling die de burger geeft van zijn eigen situatie. Zulke wetten zijn nauwelijks te handhaven en de overheid lokt hiermee overtredingen als het ware uit. Dit zegt de WRR in het rapport Rechtshandhaving (rapport nr. 35, 1988).

Vergroot afbeelding Cover R35 Rechtshandhaving 250x375
Beeld: © WRR

Regels van de sociale rechtstaat

Bij de regels die betrekking hebben op de sociale rechtstaat kunnen preventieve maatregelen in alle schakels van de beleidsketen een oplossing bieden. Simpele en heldere regelgeving moet de regels weer uitvoerbaar en handhaafbaar maken. De WRR beveelt de wetgever aan om steeds te letten op de capaciteit van het uitvoeringsapparaat en op de maatschappelijke omgeving waarin de wetten moeten worden toegepast.

Commune criminaliteit

Bij de commune criminaliteit (zoals vandalisme, diefstal en geweld) zal de strafrechtelijke rechtshandhaving een meer centrale plaats moeten innemen. Het probleem zit hier niet in de overheidsregels of de bestuurlijke uitvoering maar in de handhaving van de norm. De WRR ziet hier het belang van bestuurlijke preventie met niet-justitiële middelen, waarbij ook gezin, onderwijs en dergelijke een rol hebben.

De WRR brengt het rapport uit op verzoek van de regering.