Overheid en toekomstonderzoek: een inventarisatie

In toekomstverkenningen voor de Rijksoverheid verdient de signaleringsfunctie meer aandacht. De onzekerheden over de langere termijn moeten worden vertaald in meer aandacht voor alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden in plaats van een voortzetting van bestaande trends. Dat is de aanbeveling van de WRR in het rapport Overheid en toekomstonderzoek: een inventarisatie (rapport nr. 34, 1988).

Click here for the English summary of WRR report no. 34: Government and Future Research.

Vergroot afbeelding Cover R34 Overheid en toekomstonderzoek 250x375
Beeld: © WRR

Beleidswaarde toekomstonderzoek

De beleidswaarde van toekomstonderzoek ligt vooral in het zichtbaar maken van onzekerheden en mogelijkheden. Hierdoor ontstaat meer zicht op kansen die als wenselijk kunnen worden opgevat of juist als onwenselijk moeten worden voorkomen. Dergelijke inzichten kunnen ook de robuustheid van beleid helpen vergroten.

Toekomstonderzoek door WRR

De WRR zou op cruciale gebieden aanvullend toekomstonderzoek dienen te verrichten. Deze thematische toekomstverkenningen zijn te zien als eigentijdse vervangers van de eerdere, omvattende toekomstverkenningen van de raad (rapporten 15, 19, 25). Hiernaast zou de WRR de forumfunctie verder inhoud kunnen geven.