Activerend arbeidsmarktbeleid

Om werklozen en herintredende vrouwen meer kansen te bieden op een baan is het nodig een stelsel van werkervaringsplaatsen op te bouwen. Zo’n stelsel biedt mogelijkheden om onvrijwillig werklozen te vragen zich actief te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt. Dat schrijft de WRR in zijn rapport Activerend arbeidsmarktbeleid (rapport nr. 33, 1987).

Click here for the English summary of WRR report no. 33: An Active Labour Market Policy.

Vergroot afbeelding Cover R33 Activerend arbeidsmarktbeleid 250x375
Beeld: © WRR

Scholing en werkervaringsplaatsen

De bestaande maatregelen voor de bestrijding van de werkloosheid hebben een te gering bereik en zijn versnipperd en onoverzichtelijk. De kern van het arbeidsmarktinstrumentarium moet in de toekomst bestaan uit één kaderregeling voor scholing en één voor werkervaringsplaatsen.

Voorstellen voor activerend arbeidsmarktbeleid

De WRR doet enkele voorstellen om het arbeidsmarktbeleid van overheid en sociale partners beter te laten functioneren. Daarbij kent hij een groot gewicht toe aan de bevordering van de arbeidsmobiliteit door scholing van zowel werknemers als werklozen, het instellen van werkervaringsplaatsen en een verdergaande flexibilisering van de arbeid.