De financiering van de Europese Gemeenschap. Een interimrapport

Om de financiële problemen van de Europese Gemeenschap op te lossen is het noodzakelijk de landbouwuitgaven te beheersen. Hiervoor moeten dwingende beslissingsregels worden ingevoerd, waaraan begrotingsautoriteiten en vakraden van ministers zijn gebonden. Dat is een van de aanbevelingen van de WRR in het rapport De financiering van de Europese Gemeenschap. Een interimrapport (rapport nr. 32, 1987).

Click here for the English version of WRR-Report no. 32: Financing the European Community.

Vergroot afbeelding Cover R32 De financiering van de EG 250x375
Beeld: © WRR

Structureel en dwingend financieel kader

Om het begrotingsproces beter beheersbaar te maken zou de Europese Raad iedere vijf jaar, op basis van voorstellen van de Commissie en het Europese Parlement, een structureel financieel kader moeten vaststellen. Dit kader is gericht op het toekomstige beleid en omvat de strategische beslissingen die bindend zijn voor de begrotingswetgever.

Beperkte bevoegdheid voor belastingheffing

Bovendien dient de Gemeenschap op langere termijn een beperkte bevoegdheid te krijgen om zelf belasting te heffen. Als basis voor zo'n beperkte fiscale soevereiniteit lijkt de vennootschapsbelasting op het eerste gezicht een aantrekkelijke keuze.

De WRR brengt dit rapport uit op verzoek van de regering.