Op maat van het midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Maar dan moeten overheidsregelingen wel meer op dat mkb worden afgestemd. Te veel wordt nu nog het grootbedrijf genomen als maatstaf voor het op de marktsector gerichte overheidsbeleid. Dat zegt de WRR in het rapport Op maat van het midden- en kleinbedrijf: deel 1 (rapport nr. 30, 1987).

Click here for the English summary of WRR-Report no. 30: Tailoring Policy to the Needs of Small and Medium-sized Business.

Vergroot afbeelding Cover R30 Op maat van het mkb 250x375
Beeld: © WRR

Mkb geen verkleinde uitgave van grootbedrijf

Inhoud en vormgeving van overheidsmaatregelen zijn nu te veel afgestemd op de organisatie en het handelingsvermogen van het grootbedrijf. Het mkb is echter geen verkleinde uitgave van het grootbedrijf. Het kent een veel kleiner absorptievermogen en een grote mate van heterogeniteit. Het overheidsbeleid, bijvoorbeeld stimuleringssubsidies voor het bedrijfsleven, moet meer rekening houden met de kenmerken van deze ondernemingen.

Preadviezen

Bij de voorbereiding van het rapport is gebruik gemaakt van preadviezen die externe deskundigen op verzoek van de WRR hebben geschreven. Deze preadviezen zijn gepubliceerd als deel 2 van het rapport. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de preadviezen berust bij de afzonderlijke auteurs.