Ruimte voor groei. Kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar

In de komende tien jaar kan de bestaande werkloosheid worden weggewerkt en het groeiende arbeidsaanbod worden ingezet, terwijl tegelijkertijd de economie groeit met ruim 4 procent per jaar. De technisch-economische structuur van Nederland staat dit niet in de weg. Dat staat in het WRR-rapport Ruimte voor groei. Kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar (rapport nr. 29, 1987).

Click here for the English summary of WRR-Report no. 29: Scope for Growth. Threats to and opportunities for the Dutch economy over the next ten years.

Vergroot afbeelding Cover R29 Ruimte voor groei 250x375
Beeld: © WRR

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de overheid en de sociale partners meer risico's durven nemen. Een voorwaarde voor economische groei is dat het niveau van de investeringen wordt verhoogd, inclusief investeringen ten behoeve van het milieu. Hiernaast moet de export jaarlijks met 5 à 6 procent groeien.

Duurzame welvaartsgroei

In het rapport onderzoekt de WRR onder welke voorwaarden in Nederland weer sprake zou kunnen zijn van een duurzame welvaartsgroei. Het gaat daarbij niet alleen om stijgende inkomens, maar ook om doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, productiviteit en milieu. Het accent in het rapport ligt op de mogelijke belemmeringen voor groei en de structurele oplossingen waarmee deze uit de weg kunnen worden geruimd.