De onvoltooide Europese integratie

Structurele veranderingen op wereldniveau, met name de concurrentie vanuit de Verenigde Staten, Japan en de nieuwe geïndustrialiseerde landen, bedreigen de Nederlandse economie. Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden is het zaak de economische integratie in de Europese Gemeenschap te voltooien. Dat stelt de WRR in het rapport De onvoltooide Europese integratie (rapport nr. 28, 1986).

Click here for the English version of WRR-Report no. 28: The Unfinished European Integration.

Vergroot afbeelding Cover R28 De onvoltooide Europese integratie 250x375
Beeld: © WRR

Marktintegratie noodzakelijk

Deze economische integratie vergt de totstandkoming van één markt voor industrieproducten en diensten en een heroriëntatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In het rapport geeft de WRR wegen aan naar een offensief Europees industrie- en technologiebeleid en naar een meer marktconforme opzet van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Bewustwording overheid en politiek

Hiernaast moeten de Nederlandse overheid en politiek zich meer bewust worden van het bestaan van de Europese Gemeenschap als 'vierde bestuurslaag'. Het is wenselijk elke beleidssector die door het integratieproces wordt geraakt, te bezien op de gevolgen hiervan voor het beleid. De instelling van een Vaste Commissie voor EG-zaken in de Tweede Kamer kan bevorderen dat de Kamer zich meer rekenschap geeft van de communautaire context.