Waarborgen voor zekerheid. Een nieuw stelsel van sociale zekerheid

Het stelsel van sociale zekerheid is toe aan herziening. Het gezinsinkomen wordt niet langer altijd verdiend door één kostwinner met een volledige baan en de overheid kan geen volledige werkgelegenheid waarborgen. In het rapport Waarborgen voor zekerheid. Een nieuw stelsel van sociale zekerheid in hoofdlijnen (rapport nr.26, 1985) pleit de WRR daarom voor een stelsel waarin de band tussen uitkering en arbeid losser is dan nu.

Click here for the English summary of WRR-Report no. 26: Safeguarding social security. An outline of a new system of social security.

Vergroot afbeelding Cover R26 Waarborgen voor zekerheid 250x375
Beeld: © WRR

Voorstel vor nieuw stelsel

De WRR formuleert de hoofdlijnen van een nieuw stelsel van sociale zekerheid. Dit stelsel bestaat uit vier, met elkaar samenhangende, elementen. Een belangrijk uitgangspunt van de raad is dat het inkomen, de algemene ontwikkeling, de opleiding en de mondigheid van het merendeel van de burgers thans veel hoger zijn dan in de tijd waarin het huidige stelsel van sociale zekerheid gestalte kreeg. Daarom kan nu meer ruimte worden gelaten voor persoonlijk initiatief en keuzevrijheid.

Schets op hoofdlijnen, geen blauwdruk

Het rapport bevat geen uitgewerkte alternatieven voor de wijzigingsvoorstellen die op het moment van publicatie van dit rapport in behandeling zijn. Het beoogt juist een kader te geven voor het proces van verandering dat met deze voorstellen op gang is gebracht.