Samenhangend mediabeleid

In het rapport Samenhangend mediabeleid (rapport nr. 24, 1982) pleit de WRR voor een samenhangend beleid ten aanzien van de massamedia. Onder andere omdat technische ontwikkelingen het bestaande onderscheid tussen media, bijvoorbeeld dat tussen omroep en drukpers, zullen verkleinen.

Click here for the English summary of WRR-Report no. 24: A Coherent Media Policy.

Vergroot afbeelding Cover R24 Samenhangend mediabeleid 250x375
Beeld: © WRR

Media-aanbod gaat groter worden

Informatietechnieken veranderen snel. Vooral van de toepassing van de bredebandtransmissie via de kabel en de ontwikkeling van satellietcommunicatie verwacht de WRR grote gevolgen. Zo zullen verschillende diensten via hetzelfde net worden aangeboden, zoals telefoon en televisie. Ook ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe mediadiensten en zal er veel meer concurrentie komen in het Nederlandse omroepbestel, zowel nationaal als internationaal.

Gevolgen voor overheidsbeleid

Het overheidsbeleid ten aanzien van de landelijke etheromroep dient te zijn gericht op handhaving van een publiekrechtelijk bestel dat de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke verscheidenheid weerspiegelt. De programmering van de informatieve en expressieve functies behoeft meer aandacht; verstrooiingsaanbod dient niet te overheersen. De overheid voert hiervoor vooral een voorwaardenscheppend beleid.

Dit rapport is geschreven op verzoek van de regering. Het rapport gaat vergezeld van een minderheidsstandpunt van het WRR- lid drs. H.A. van Stiphout.