Onder invloed van Duitsland. Een onderzoek naar gevoeligheid en kwetsbaarheid in de betrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek

Tussen Nederland en de Bondsrepubliek bestaat een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid. Nederland is zeer gevoelig voor ontwikkelingen in het buurland en beschikt over beperkte beleidsmogelijkheden om die gevoeligheid te beperken. Dit blijkt uit het WRR-rapport Onder invloed van Duitsland. Een onderzoek naar gevoeligheid en kwetsbaarheid in de betrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek (rapport nr. 23, 1982).

Click here for the English summary of the WRR-Report no. 23: The German Factor. A Survey of Sensitivity and Vulnerability in the Relationship between the Netherlands and the Federal Republic of Germany.

Vergroot afbeelding Cover R23 Onder invloed van Duitsland 250x375
Beeld: © WRR

Vier deelgebieden onderzocht

In Nederland lijkt behoefte te bestaan aan meer informatie over de aard van de relaties tussen Nederland en West-Duitsland. Daarom heeft de WRR in dit rapport drie beleidsterreinen onderzocht waarop zich een bepaalde mate van verwevenheid tussen de twee landen voordoet: de economische sector, de veiligheidssector en de ecologische en ruimtelijke sector.

Geringe eigen beleidsruimte

Voor de economische relaties geldt dat de overheid slechts over beperkte bevoegdheden beschikt om beleid te voeren. Alleen op het gebied van de bilaterale handel, de monetaire positie en de ruimtelijke ordening zijn er mogelijkheden voor unilaterale Nederlandse beleidsmaatregelen. Andere zaken, zoals veranderingen in het veiligheidsbeleid of effectieve maatregelen om de kwaliteit van het Rijnwater te verbeteren, zullen slechts in multilateraal verband van de grond kunnen komen.