Vernieuwingen in het arbeidsbestel

De mogelijkheden om het arbeidsbestel te vernieuwen zijn beperkt maar niet uitgesloten. Grote veranderingen, zoals algemene arbeidstijdverkorting tot een 25-urige werkweek, zijn op korte termijn niet uitvoerbaar. Een geleidelijke en gedifferentieerde invoering van arbeidsduurverkorting is wel haalbaar. Dat is de bevinding van de WRR in het rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel (rapport nr. 21, 1981).

Click here for the English Summary of WRR-Report no. 21: Prospects for Reforming the Labour System.

Vergroot afbeelding Cover R21 Vernieuwingen arbeidsbestel 250x375
Beeld: © WRR

Tien denkbeelden centraal

In dit rapport analyseert de raad tien denkbeelden over de ontwikkeling van het arbeidsbestel die in de maatschappelijke discussie aan de orde zijn. Deze denkbeelden worden vervolgens beoordeeld op hun effecten voor werkgelegenheid, arbeidsbestel en maatschappelijke orde. Het doel is politici een scala aan mogelijkheden te geven voor het beleid.

Mogelijke effecten op arbeidsmarkt

De WRR staat positief tegenover een geleidelijke en gedifferentieerde invoering van de arbeidsduurverkorting. Daarbij moet wel aan strakke voorwaarden worden voldaan, zoals het niet verhogen van de totale loonsom en het handhaven van de bedrijfstijd. Andere mogelijkheden zijn het stimuleren van deeltijdarbeid, van betaald educatief verlof, meer differentiatie in de loonvorming en verbetering van de kwaliteit van arbeid.