Etnische minderheden. A: Rapport aan de regering; B: Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid?

Een gelijkwaardige deelname van minderheidsgroeperingen aan de Nederlandse samenleving moet het uitgangspunt zijn van het beleid, en niet de tijdelijkheid van hun verblijf. Anders zullen al bestaande problemen, zoals achterstandsproblemen, zich verscherpen. Dat betoogt de WRR in het rapport Etnische minderheden (rapport nr. 17, 1979).

Click here for the English version of the 17th WRR-report: Ethnic Minorities.

Cover R17 Etnische minderheden 250x375
Beeld: © WRR

Andere oriëntatie voor het beleid noodzakelijk

De gelijkwaardige deelname aan de samenleving betekent dat het beleid zich moet richten op het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de rechtspositie van allochtonen en het verbeteren van hun positie op de arbeidsmarkt. Deze groeperingen hebben veelal te maken met een sociaal-economische achterstand, onder andere doordat zij relatief laag zijn opgeleid. Daarnaast is het zaak het restrictieve immigratiebeleid te verscherpen, maar immigratie door gezinshereniging moet worden aanvaard.

Open samenleving

Een actieve deelname van minderheidsgroeperingen aan de samenleving vergt dat zowel allochtonen als autochtonen zich open stellen voor elkaars opvattingen en zich realiseren wat de verworvenheden zijn van hun cultuur. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van zo’n open samenleving is dat minderheidsgroeperingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat hun positie raakt, en op de ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Het rapport van de Raad is uitgebracht in één publicatie met een voorstudie van M.J.A. Penninx, getiteld ‘Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid?’.