Over sociale ongelijkheid - Een beleidsgerichte probleemverkenning

De spanning rond de sociale ongelijkheid neemt toe en zal naar verwachting verder toenemen. Daarom acht de WRR een beleid gericht op de herverdeling van arbeidskenmerken noodzakelijk. Dat staat in het rapport Over sociale ongelijkheid – Een beleidsgerichte probleemverkenning (rapport nr. 16, 1977).

Click here for the English summary of WRR-Report no. 16: On social inequality. A policy-oriented exploration of distribution problems.

Cover R16 Oversociale ongelijkheid 250x375
Beeld: © WRR

Een stelsel van wederkerend onderwijs ter ondersteuning

De arbeidsplaats is het centrale punt in de verschillende verdelingsprocessen. Toch biedt deze veelal weinig mogelijkheden om sociale ongelijkheid te doorbreken. De invoering van een wederkerend onderwijsstelsel kan het beleid gericht op de herverdeling van arbeidskenmerken in belangrijke mate ondersteunen. Deze combinatie vormt naar het oordeel van de Raad ook de kern van een beleid gericht op het doorbreken van sociale ongelijkheid.

Verschillende aspecten van sociale ongelijkheid

In de studie kijkt de WRR naar verschillende aspecten van sociale ongelijkheid – kennis, materieel en immaterieel inkomen uit arbeid, bezit en macht – en hun onderlinge samenhang. Welke ongelijkheid bestaat er ten aanzien van de verdelingen van kennis, materieel en immaterieel inkomen uit arbeid, bezit en macht? Hoe groot is de samenhang tussen deze verdelingen? Bestaan er oorzakelijke verbanden en hoe zien die er dan uit? En wat is de actuele en potentiële rol van het overheidsbeleid bij de verdelingsprocessen?