Maken wij er werk van? Verkenningen omtrent de verhouding tussen actieven en niet-actieven

Een wijziging van het financieringsstelsel van de sociale verzekeringen biedt mogelijk perspectieven om de werkgelegenheid te vergroten. Dat staat in het WRR-rapport Maken wij er werk van? Verkenningen omtrent de verhouding tussen actieven en niet-actieven (rapport nr. 13, 1977). In dit rapport gaat de WRR in op de ontwikkeling van de verhouding tussen de actieven en de niet-actieven in onze samenleving.

Click here for the English version of WRR-report no. 13: Do we make work our business?

Vergroot afbeelding Cover R13 Maken wij er werk van 250x375
Beeld: © WRR

Problematische ontwikkeling

Het aantal (onvrijwillig) niet-actieven neemt toe en daardoor worden onder meer steeds hogere eisen gesteld aan het zogenoemde draagvlak. Om deze ontwikkeling om te buigen moeten op een breed front initiatieven worden ondernomen. De raad onderzoekt in dit rapport welke beleidsconcepten ook op de lange termijn de mate van onvrijwillige non-activiteit kunnen beperken.

Mogelijkheden om onvrijwillige non-activiteit te beperken

In de eerste plaats heeft de WRR de gevolgen voor de werkgelegenheid van de werking van het socialezekerheidsstelsel aan de orde gesteld. In het bijzonder gaat hij in op het financieringssysteem van de sociale verzekeringen en de effecten die dit systeem heeft op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Daarnaast komen onder meer de invloed van arbeidsomstandigheden, methoden om het arbeidsaanbod te verminderen en de mogelijkheid om in de quartaire sector arbeidsplaatsen te creëren aan de orde.