Milieubeleid

Het geïntegreerde milieubeleid voor de lange termijn verdient meer aandacht. Voor de wetenschappelijke advisering hierover moet op korte termijn een organisatorische voorziening worden getroffen. Dit zou voorlopig een commissie moeten zijn binnen de WRR. Dat staat in het WRR-rapport Milieubeleid (rapport nr. 4, 1974).

Vergroot afbeelding Cover R4 Milieubeleid 250x375
Beeld: © WRR

Verantwoordelijkheid milieubeleid onduidelijk

De voorbereiding van een geïntegreerd langetermijnmilieubeleid heeft tot nu toe onvoldoende aandacht gekregen. Dat is volgens de raad deels te wijten aan het feit dat de verantwoordelijkheid voor het milieubeleid niet duidelijk is geregeld. Deze onduidelijkheid belemmert ook de oprichting van het door de raad geadviseerde milieuplanbureau. De coördinerende bevoegdheden voor het milieubeleid zijn nu ondergebracht bij drie ministeries, te weten Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en Buitenlandse Zaken.

Voorlopige projectgroep bij WRR

In afwachting van een principiële discussie over de departementale taakverdeling en coördinatie van het milieubeleid beveelt de WRR een voorlopige voorziening aan. Deze projectgroep is samengesteld uit ambtenaren die voor deze taak geheel worden vrijgemaakt dan wel aangetrokken en uit externe deskundigen. De projectgroep wordt tijdelijk ondergebracht bij de WRR.