Structuur van de Nederlandse economie

Het ontbreekt aan duidelijkheid over de ontwikkeling van de economische structuur van Nederland en over de concrete prioriteiten die hieruit volgen. In het rapport Structuur van de Nederlandse economie (rapport nr. 2, 1974) pleit de WRR daarom voor een algemene beleidsnota waarin de regering duidelijk aangeeft welke bedrijfstakken of activiteiten zij wil bevorderen of juist niet.

Vergroot afbeelding Cover R3 2 1 Energiebeleid Structuur EU 250x375
Beeld: © WRR

Meer dan economische doelstellingen

De nieuwe economische structuur moet economische doelstellingen helpen realiseren, maar ook voldoen aan de voorwaarden die andere doelstellingen en veranderde omstandigheden stellen. Het gaat daarbij om de regionale spreiding en het inrichtingsbeleid, het milieubeheer, de beschikbaarheid van grondstoffen, de technologische ontwikkeling, de Europese integratie, de mondiale taakverdeling en de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid.

Meer dan één ministerie betrokken

Bij de formulering van het beleid speelt meer dan één ministerie een rol. Naast Economische Zaken zijn dat met name Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Volksgezondheid en Milieu, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Overwogen kan worden om gebruik te maken van de bestaande Centrale Economische Commissie (CEC).

Gebundeld in één publicatie met de WRR-rapporten 1 en 3.