Energiebeleid op langere termijn

Het is tijd om het energiebeleid drastisch om te buigen. Dat schrijft de WRR in zijn rapport Energiebeleid (rapport nr. 3, 1974). De ongebreidelde groei van het energieverbruik in de afgelopen decennia heeft de energievoorziening in vele landen tot een van de meest kwetsbare pijlers van welvaart en welzijn gemaakt. De energiecrisis maakt dat duidelijk.

Vergroot afbeelding Cover R3 2 1 Energiebeleid Structuur EU 250x375
Beeld: © WRR

Beleidswijziging op korte én lange termijn

In de huidige crisis komt pas goed tot uiting hoe sterk de energievoorziening verweven is met onze gehele economische en maatschappelijke structuur. Nu een beleidswijziging niet alleen noodzakelijk is voor de korte maar ook voor de langere termijn, dient te worden nagegaan wat de consequenties daarvan zijn voor andere belangrijke beleidsterreinen. Een energiebeleid voor de langere termijn dient snel van de grond te komen. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid vormen de beperkte beschikbaarheid van energie tegen hoge prijzen en de vermindering van de afhankelijkheid van andere landen door meer energiebronnen te gebruiken.

Stuurgroep voor meerjarenenergieplan

Een stuurgroep met hoge ambtelijke functionarissen, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, moet worden ingesteld om binnen een bepaalde termijn een meerjarenenergieplan op te stellen. De stuurgroep wordt ondersteund door een bureau, met deskundigen uit overheid, bedrijfsleven en wetenschappen. Verder moet een landelijke werkgroep wetenschappelijk energieonderzoek worden ingesteld.

Gebundeld in één publicatie met de WRR-rapporten 1 en 2.