Tijd en ruimte voor beleid

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de WRR schreef prof. dr. Ernst Hirsch Ballin het essay Tijd en ruimte voor beleid: Vooruitzichten voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid na een halve eeuw van politieke getijdewisselingen. In het essay analyseert Hirsch Ballin vijftig jaar lange termijn advisering door de WRR, mede in het licht van relevante politieke veranderingen. Aan de hand van deze analyse kijkt hij vervolgens vooruit. Gegeven de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland de komende jaren voor staat is op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering wezenlijk voor goed regeringsbeleid, ook waar het de langere termijn aangaat. En in tijden waar vooral de werkelijkheid van alledag leidend is, mag een kennisinfrastructuur gericht op de lange termijn niet ontbreken.