WRR-bijdrage Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De TK-commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de WRR gevraagd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de ‘Menselijke maat’. Op basis van inzichten uit het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ beargumenteert de WRR in dit position paper dat de menselijke maat zoveel meer is dan maatwerk.