WRR-bijdrage Tweede Kamer Commissie Financiën

De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft een aantal wetenschappers, waaronder Raadslid De Vries gevraagd om een paper over de huidige inflatie te schrijven. De actuele situatie is lastig te duiden maar kan wel grote invloed hebben op toekomstig beleid, en dus beleidskeuzes waarmee Kamerleden worden geconfronteerd. Het paper gaat in op de volgende drie aspecten:

  • de belangrijkste stuwende krachten achter de huidige inflatie,
  • de gevolgen van het huidige monetaire beleid voor de actuele inflatiecijfers,
  • een prognose van de inflatie in de nabije toekomst (1-3 jaar).