Rapport WCAG 2.1 inspectie niveau AA - website wrr.nl

Op verzoek van Ministerie van Algemene Zaken, aanbieder van de website www.wrr.nl, is een onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.