Een terugblik op 100 WRR-rapporten

Op 17 januari 2019 verscheen het 100ste WRR-rapport ‘Geld en schuld: De publieke rol van banken’. 100 rapporten in bijna 45 jaar, een mooie aanleiding om weer eens terug te blikken. In het artikel hieronder komen (oud) raadsleden en een medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan het woord. Zij beschrijven onder andere wat kenmerkend is voor de WRR-rapporten en ‘de blik op de lange termijn’, die de WRR altijd werpt op de aanbevelingen.