Lecture 2010: Beyond the Crises

Op de WRR-Lecture, gehouden op 2 december 2010, werd gesproken over het thema "de crisis voorbij".

We leven in roerige tijden; geconfronteerd met een financiële en economische crisis, een dreigende klimaatcrisis, energiecrisis, epidemieën en een voedselcrisis rijst de vraag wat de gevolgen zijn van deze gebeurtenissen voor ons toekomstig bestaan. Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Hoe wensen wij de toekomst en hoe kunnen we deze bereiken? Kortom, hoe zou de wereld eruit kunnen zien na de crisis? 

De toekomst is onzeker. Keuzes en handelingen in het hier en nu werpen echter wel een schaduw vooruit en beïnvloeden zo onze toekomst.De toekomst is onzeker. Keuzes en handelingen in het hier en nu werpen een schaduw vooruit en beïnvloeden onze toekomst. Doordachte, op wetenschappelijke kennis gebaseerde toekomstverkenningen kunnen ons hierbij helpen. In de WRR-Lecture 2010 nodigt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid u uit op basis van enkele scenario's mee te denken over Nederland 'voorbij de crisis'. Twee sprekers, Angela Wilkinson en John B. Robinson, zullen dilemma's en uitdagingen voor de toekomst belichten en zo diepgewortelde verwachtingen en denkkaders blootleggen. De bestaande visies op de huidige turbulentie blijken niet langer afdoende om de toekomst tegemoet te treden.

Sprekers zijn dr. Angela Wilkinson, programmadirecteur Futures Directorate van de Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford in samenwerking met Roland Kupers en prof. John B. Robinson directeur van het Sustainable Development Research Institute en hoogleraar aan het Department of Geography van de Univerisity of British Colombia in Canada.