Stad en land in een nieuwe geografie; maatschappelijke veranderingen en ruimtelijk dynamiek

Voorstudie 112 - W. Asbeek Brusse, H. van Dalen, B. Wissink

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publikatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.