Eigentijds burgerschap

Eind vorig jeer besloot de WRR een studie te doen verrichten naar burgerschap. Het onderzoek heeft geresulteerd in twee produkten.

Ten eerste Eigentijds burgerschap. Dat is een WRR-publikatie vervaardigd onder leiding van H.R. van Gunsteren, waarin ook is opgenomen een toelichting van de raad. Ten tweede Burgerschap in praktijken, een WRR-voorstudie onder redactie van H.R. van Gunsteren en P. den Hoed, die is samengesteld uit circa vijftien deelstudies over de werking van burgerschap in uiteenlopende praktijken. Aan deze voorstudie hebben vele deskundigen van buiten de WRR meegewerkt.